Qeydiyyat sənədləri

Hörmətli cənablar

Nəqliyyat vasitəsinin Beynəlxalq sisteminə buraxılması üçün aşağıda

göstərilən sənədlər ABADA-ya təqdim olunmalıdır.

 

 1. Əlavə 1 və Əlavə 2
 2. Avtomobilin qeydiyyat şəhadətnaməsi.
 3. Nəqliyyat vasitəsinin sahibinin şəxsiyyət vəsiqəsinin sürəti.
 4. Nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin sürücülük vəsiqəsinin sürəti.
 5. ABADA-nın tədris kursunu bitirməsi barədə şəhadətnamənin sürəti.
 6. Nəqliyyat vasitəsinin avro standartını təsdiq edən sertifikat (varsa).
 7. ADR sertifikatı (varsa).
 8. Sürücünün, nəqliyyat  vasitəsinin sahibinin, menecerin əlaqə  nömrələri.
 9. Əgər şirkət fiziki şəxsin adına olan nəqliyyat vasitəsini icarəyə götürürsə, şirkət və həmin fiziki şəxs arasında bağlanmış və notarial qaydada təsdiq olunmuş müvafiq müqavilənin sürəti.Əgər fiziki şəxs nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü deyilsə, əlavə olaraq nəqliyyat vasitəsinin sahibi ilə sürücü arasında bağlanmış və notarial qaydada  təsdiq olunmuş,  müqavilənin sürəti.
 10. Əgər nəqliyyat vasitəsi bir müəssisədən diqərinə keçirsə, əvəlki müəssisədən müvafiq (Qoşma 3) blankını ABADA-ya təqdim etməlidir.
 11. Buraxılış məntəqələrində yükün keçirilməsi üçün AnketAnketi yüklə