"İcazə" blanklarının Oktyabr ayı üçün əlavə bölgü 71 (extra)

20 Oktyabr 2022 - 16:06

Avstriya ikitərəfli/transit, Litva ikitərəfli/tranzit, Litva 3-cü ölkə/ölkədən, Latviya 3-cü ölkə/ölkədən, Estoniya 3-cü ölkə/ölkədən, Polşa 3-cü ölkə/ölkədən və Qırğızıstan 3-cü ölkə/ölkədən “İcazə”lərinin bölgüsü aparılmamışdır.

Bu “İcazə” blankları təqdim edilən təsdiqedici sənədlər əsasında veriləcəkdir.


Bölgülər ilə müəyyən edilmiş “İcazə” blanklarının bölgüsü aparılmış ayın sonuncu iş gününədək götürülməyən hissəsi növbəti aya keçməyərək sıfırlanır.