İcazə sistemi

Avtomobil daşıyıcıları üçün giriş və tranzit üçün, icazəyə  verilən kvota dəyəri artıq

olarsa - $ 100-ır.

Ölkələrimiz arasında ikitərəfli  saziş olmadıqı  halda giriş və tranzit üçün icazə 150$-ır.

Azərbaycan ərazisində xarici  nəqliyyat  vasitəsinin   yüklənməsi  üçün icazə dəyəri $ 100-ır.

Üçüncü ölkəyə və üçüncü ölkələrdən olan  icazənin dəyəri - $ 600-ır.

Xarici nəqliyyat vasitəsinin boş daxil olması üçün icazənin dəyəri $ 350 təşkil edir.

Bakı, Gəncə  Sumqayıt   şəhərlərinə,  böyük  nəqliyyat vasitələrin  girişi, xüsusi  icazə tələb edir,

Icazənin dəyəri 25$.

 Avtobus daşımaları

Qeyri-müntəzəm avtobus daşımalarını  həyata keçirən xarici daşıyıcılar üçün, giriş və tranzit icazə-

lərinin məbləqi   50 $ təşkil edir.