CMR-in düzgün doldurulması

BEYNƏLXALQ ƏMTƏƏ - NƏQLİYYAT QAİMƏSİNİN (CMR) TƏTBİQİ ÜZRƏ

SÜRÜCÜNÜN YADDAŞ VƏRƏQƏSİ

 

  1. Beynəlxalq əmtəə - nəqliyyat qaiməsinin (CMR) hər bir bəndinin məzmunu ilə diqqətlə tanış olun.
  2. Lazımi yoxlamalar aparandan sonra qaimənin 18-ci bəndində mülahizələrinizi qeyd edin:

Avtonəqliyyat vasitəsi üzrə

1. Avtomobil çadırsızdır və bu yük göndərənlə razılaşdırılıb;

Qablaşma üzrə

2. Yük qablaşdırılmayıb;

                3.  Qablaşma zədələnib;

                4.  Qablaşma tələblərə cavab vermir;

                Yük yerlərin sayı, nişanlanması üzrə

                5.  Aşağıdakı səbəbə görə yoxlamaq mümkün deyil:

  1. yükləməni göndərən yerinə yetirib;
  2. hava şəraiti ilə əlaqədar;
  3. yük yerlərinin sayının çox olduğundan;
  4. konteyner möhürlənib;

                        Qəbul olunmuş yüklər üzrə

                 6. yük açıq-aydın pis vəziyyətdədir;

                 7. Yük zədələnib;

                 8. Yük isladılıb;

                 9. Yük dondurulub;

10. Yük hava şəraitindən qorunmayıb və belə vəziyyətdə yük göndərənin məsuliyyəti altında daşınılır;

       Yükün hazır şəklə salınması, yüklənməsi, qorunması, boşaldılması üzrə

                       Yükün hazır şəklə salınmasını, yüklənməsini, qorunmasını yerinə yetirir:

                11. Yük göndərən;

12. Sürücü (yük göndərənin tələbi ilə, yükün zədələnməsinə səbəb ola bilən atmosfer şəraitində);

        Boşaldılmanı yerinə yetirir:

13. Yük alan;

14.  Sürücü (yük göndərənin tələbi ilə, yükün zədələnməsinə səbəb ola bilən     

       atmosfer şəraitində).

 

III. Daşımanın yerinə yetirilməsinə ancaq o zaman başlayın ki, yük göndərən beynəlxalq əmtəə-nəqliyyat qaiməsini imzalayıb.

Əks təqdirdə öz nümayəndəniz ilə əlaqəyə girin ya da daşımanı yerinə yetirməkdən imtina edin.