ABADA-nın strukturu

Həsənov Həbib Namiq oğlu - ABADA-nın prezidenti

Əfəndiyev Orxan İsmayıl oğlu - Baş katib

Qurbanov Kənan Fəxrəddin oğlu - Baş katibin müavini