Баку, Азербайджан
Улица Самеда Вургуна
map

АвторизацияБлоги: Xəbərlər

Новые штрафы в Грузии

 

Во избежании штрафных санкции и непредвиденных задержек на территории Грузии, мы хотели бы попросить Вас еще раз напомнить  автомобильным перевозчикам, что согласно законодательству Грузии, время прибытия грузового автомобиля, следующего транзитом, на пограничный пункт пропуска, составляет 24 часа после въезда на территорию Грузии, за исключением следующего:

 

НОВЫЙ ПУНКТ ПРОПУСКА МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РУМЫНИЕЙ

 

НОВЫЙ ПУНКТ ПРОПУСКА МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РУМЫНИЕЙ

 

Открытие речной переправы между Украиной и Румынией

 

Cəbhəyə kömək!

 

Səngərlərimizin möhkəmləndirilməsi məqsədilə Bakı şəhərində könüllülərimiz tərəfindən köhnə avtoşinlər yığıldı. Biz ABADA təşkilatı olaraq, yıgılmış avtoşinləri təmənnasız olaraq 15.08.2020-ci il tarixində ön cəbhəyə yola saldıq.Eyni zamanda bu işdə əməyi olan hər kəsə-könüllülərimizə, yük maşınlarını təklif edən ABADA-nın üzv şirkətlərinə minnətdarlıgımızı bildiririk. Hər zaman ordumuza, əsgərlərimizə dəstək olmağa hazırıq!

 

Новые правила отдыха водителей в Европе (Тахограф)

 

Пакет мобильности вызывает много споров, имеет своих сторонников, а также противников. Для водителей изменения в правилах – это шанс на гораздо лучшие условия труда. Перевозчики недовольны тем, что новые правила влекут за собой новые издержки. Тем не менее, и одни, и другие должны адаптироваться, поскольку Пакет мобильности был опубликован в прошлую пятницу. Первые изменения начнут применяться уже через чуть более двух недель и касаются отдыха.

 

Повышенные меры таможенного контроля для товаров, перевозимых через Республику Беларусь

К вниманию международных автомобильных перевозчиков Азербайджана – членов ABADA

 

В ответ на обращение ABADA в Ассоциацию «БАМАП» с просьбой разъяснить причины принимаемых таможенными органами повышенных мер таможенного контроля в отношении товаров, перевозимых через территорию Республики Беларусь, БАМАП сообщает следующее:

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь по всем обращениям данной тематики разъясняет следующее.

Ümumi online yığıncaq, Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinın iştirakı ilə

 

Aşağıdakı linklə bu yığıncağa 6 avqust saat 15:00 ZOOM proqramı ilə qoşula bilərsiniz

 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82183591560?pwd=Qy9QaVFSeEtKV2xlajArK2NMVEZEUT09

 

Дания увеличит штрафы за ночлег в кабинах - 2600 евро

Дания увеличит штрафы за ночлег в кабинах - 2600 евро

 

Министр транспорта Дании Бенни Энгельбрехт заявил, что в следующем году штрафные санкции за регулярный еженедельный отдых в кабине увеличатся в десять раз. Это увеличение касается как санкций в отношении водителей, так и перевозчиков.

 

 

Бельгийцы ужесточили требования. Нарушишь запрет ночлега в кабине – суд задержит грузовик

Бельгийцы ужесточили требования. Нарушишь запрет ночлега в кабине – суд задержит грузовик. Штраф 1800 евро

Sentyabırın 1-dən Türkmənistan gömrük tranzit keçid qaydaları yenilənəcək

 

Sentyabırın 1-dən Türkmənistan gömrük tranzit keçid qaydaları yenilənəcək

 

BYD Yashil dehliz

 

"Yaşıl dəhliz" istifadəçilərinin nəzərinə!

"Yaşıl dəhliz" istifadəçilərinin idxal-ixrac əməliyyatları zamanı beynəlxalq daşımalarda BYD kitabçalarının...

 

обмен сообщениями с таможней Грузии восстановлен

Членам ABADA

 

Мы рады сообщить, что обмен сообщениями с таможней Грузии восстановлен. Перевозчики...

 

Cuma axshami

 

ABADA-nın üzvlərinə

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!

 

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!

 

Встреча Азербайджанской, Иранской таможенной службы и ABADA в Тегеране о eTIR

 

Встреча Азербайджанской, Иранской таможенной службы и ABADA в Тегеране о eTIR

 

Обновленный технический регламент по весу и габаритам в Грузии

Обновленный технический регламент по весу и габаритам в Грузии

С 1 июня 2019 года в Грузии вступит в силу технический регламент о максимальных разрешенных размерах и максимальных разрешенных весах для определенных категорий автомобилей.

 

 

Встреча Азербайджанской, Иранской таможенной службы и ABADA в Астаре о eTIR

 

Встреча Азербайджанской, Иранской таможенной службы и ABADA в Астаре о eTIR

 

Elektron formada qısa idxal bəyannaməsini təqdim etməyəndə cərimənin həcmi

 

Elektron formada qısa idxal bəyannaməsini təqdim etməyəndə cərimənin həcmi

“Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1431-VQD

 

Qısa idxal bəyannaməsinin verilməsi - 01.02.2019 tarixindən məcburi olacaq

 

 

Bildirmək istərdik ki, “Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 28 dekabr 2018-ci il tarixli 1431-VQD nömrəli Qanununa müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 113.1-ci maddəsinə əsasən 1 fevral 2019-cu il tarixindən etibarən...

 

Bolqarıstan magistral yolları üçün yol keçid markaları

 

1 yanvar 2019-cu il tarixindən etibarən qüvvəyə minəcək: Bolqarıstan magistral yolları üçün yol keçid markalarının satışı və yoxlanışı prosesi ilə bağlı yeni qaydalar.

 

Постановление РФ от 29 декабря 2018 г. № 1716-83

 

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1716-83
“О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592”

 

Турция просит использовать пропускной пункт Хамзабейли

 

Турция просит использовать пропускной пункт Хамзабейли

Ввиду большого объема транзитных операций через пограничные таможенные пункты Капикуле и Капитан Андреево

 

Qara Dəniz iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri şurasının 39-cu İclası

 

Qara Dəniz iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri şurasının 39-cu İclası

 

Новые бланки разрешений РФ

 

Новые бланки разрешений РФ вступающие в силу с 01.01.2019

 

Нота Туркменской стороны - сбор в размере 150 долларов

 

Нота Туркменской стороны - сбор в размере 150 долларов

Принимая во внимание практику, сложившуюся в международном автомобильном сообщении, а также в целях дальнейшего совершенствования системы сборов, взимаемых с иностранных грузоперевозчиков, туркменской стороной принято решение о том

 

TIR Digitalization workshop corridor

 

TIR Digitalization workshop corridor

 

Посещение международного Порта Алят

 

Посещение международного Порта Алят

 

Встреча между руководством IRU, ABADA и Министром Транспорта Азербайджана

 

Встреча между руководством IRU, ABADA и Министром Транспорта Азербайджана

 

 

Комиссия IRU по таможенным вопросам

 

Комиссия IRU по таможенным вопросам

 

Пропуск граждан третьих стран через российско-белорусскую границу временно ограничен

 

Из-за масштабных работ по реконструкции в “Брузгах“ возможны затруднения - в пропуске граждан третьих стран через российско-белорусскую границу

 

Пропуск граждан третьих стран через российско-белорусскую границу

 

Пропуск граждан третьих стран через российско-белорусскую границу

 

Уважаемые коллеги!

По неофициальной информации, полученной от Пограничного управления по Смоленской области, с 1 августа т.г. пропуск граждан третьих стран, не входящих в Союзное государство России и Белоруссии, в том числе водителей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки, через российско-белорусскую границу будет прекращен.

 

Вырос уровень гарантии за книжку МДП

 

УРОВЕНЬ ГАРАНТИИ ЗА КНИЖКУ МДП – ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Обновленная информация о странах, увеличивших уровень гарантии МДП до 100 000 евро
I. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ
С момента предыдущей публикации CAD/GE5772/SDG от 1 февраля 2018 года 3 новые страны (Дания, Молдова и Хорватия) проинформировали МСАТ о внесении изменений в свои гарантийные соглашения, увеличив уровень гарантии на каждую книжку МДП до 100 000 евро.

 

Новые правила по габаритам большегрузов в Иране

 

Новые правила по габаритам большегрузов в Иране

 

17-я Каспийская Международная Выставка «Транспорт, Транзит и Логистика»

С 11 по 13 июня в Баку Экспо Центре пройдет 17-я Каспийская Международная Выставка «Транспорт, Транзит и Логистика» TransCaspian/Translogistica 2018. Данная выставка является одним из ведущих транспортных событий Каспийского региона, демонстрирующее новинки и достижения предприятий отрасли, содержание которого, во многом предопределяет вектор будущего развития транспортного сектора. Выставка собирает на своей площадке ключевые государственные транспортные структуры, а также коммерческие организации в области железнодорожного сектора, морской индустрии, авиации, коммерческого транспорта и транспортно-логистических услуг.

 

Молдова: О внесении изменений в Налоговый кодекс

О внесении изменений в Налоговый кодекс № 1163/1997

Закон Республики Молдова

N 146 от 14 июля 2017 года

(Monitorul Oficial N 277-288 от 4 августа 2017 года)

 

Парламент принимает настоящий органический закон.

 

Скончался Александр Чхеидзе

 

С глубоким прискорбием сообщаем, что 3 мая 2018 г. на 79 году ушел из жизни замечательный человек, прекрасный друг, Почетный Президент Ассоциации Международных Автомобильных Перевозчиков Грузии – Александр Петрович Чхеидзе.

 

Приказ Мин Транс РФ о внесении изменений в правила заполнения в разрешениий

 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 08.02.2018 г. № 52 "О внесении изменений в правила заполнения российских разрешений и специальных разовых разрешений на осуществление международной автомобильной перевозки с территории или на территорию третьего государства, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 302"

 

Временное ограничение нагрузок на оси в Белорусии 2018

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 постановления № 5 с 25 марта по 20 апреля 2018 года(далее – весенний период) вводятся временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин в пределах от 6 до 9 тонн на одиночную ось в отношении республиканских автомобильных дорог общего пользования в соответствии с перечнем республиканских автомобильных дорог согласно приложению 1 к постановлению № 5.

Встреча руководства ABADA, IRU с руководством Государственной Транспортной Службы Министерства Транс

 

Встреча руководства ABADA, IRU с руководством Государственной Транспортной Службы Министерства Транспорта  Азербайджана

 

ОСАГО для иностранных транспортных средств в Грузии

 

ОСАГО для иностранных транспортных средств в Грузии

C 15 декабря 2017 года в Грузии был принят закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельца транспортного средства, зарегистрированного вне Грузии, но передвигающегося по территории этой страны.

 

Условия получения Разрешения для перевозок - Молдова

Условия получения Специального Транспортного Разрешения при осуществлении международных грузовых перевозок по территории Республики Молдова

 

Национальное Агентство Автомобильного Транспорта информирует экономических агентов и перевозчиков, осуществляющих национальные и международные автомобильные перевозки грузов о необходимости получения СпециальногоТранспортного Разрешения при перевозке неделимых грузов, в соответствии стребованиями, установленными Кодексом Автомобильного Транспорта № 150 от 17.07.2014г.

 

Изменения в дорожных правилах России перед третьими лицами

 

О внесении изменений в Особенности выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств.

 

О РАСШИРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВВОЗУ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

 

О РАСШИРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВВОЗУ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

 

TIR-EPD в Казахстане - Новая информация

 

TIR-EPD в Казахстане - Новая информация

 

Новые тарифы платных дорог в Эстонии

 

Новые тарифы платных дорог в Эстонии

 

Встреча руководства ABADA с руководителем Государственной Транспортной Службы Министерства Транспорт

 

Встреча руководства ABADA с руководством Государственной Транспортной Службы Министерства Транспорта  Азербайджана

 

Запрет в Великобритании

 

С 1 ноября 2017 года на территории Соединенного Королевства вступает в силу запрет на проведение еженедельного отдыха водителей в кабине автотранспортного средства вне предназначенных для этого зон отдыха (например, стоянка грузовых автомобилей или площадка сервисного обслуживания). Запрет распространяется на полосы для временной остановки автомобилей на шоссе, в карманах, на дорогах общего пользования или вблизи них, участках съезда/въезда на автостраду.

 

Встреча по компьютеризации TIR

Встреча по компьютеризации TIR

Указ президента России об играх 2017-2018

 

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года"

 

Встреча перевозчиков Азербайджана с представителями MAN Servis в Азербайджане.

 

Встреча перевозчиков Азербайджана с представителями MAN Servis в Азербайджане.

 

Обработка и поставка фруктов из Азербайджана зарубеж

 

Обработка и поставка фруктов из Азербайджана зарубеж

 

1234>

Carnet No. Volets Type Issue Date Expiry Date